2

Joke of the day – Koi

You koi-plete me!
Advertisement